להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������