להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������