להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������