להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������