להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������