להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������