להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������