להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������