להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������