להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������