להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������