להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������