להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������ ������������ ������������������������ ������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������ ������������ ������������������������ ������������������ ������