להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������