להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������