להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������