להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������