להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������