להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������