להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������