להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������