להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������