להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������