להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������