להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������