להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������