להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������