להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������