להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������