להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������