להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������