להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������