להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������