להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������ ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������������������