להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �����������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �����������������������������������