להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������