להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������