להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������