להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������