להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������