להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������