להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������