להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������