להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������