להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������