להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������