להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������