להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ���������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ���������