להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������������