להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������